Сертификати

Най–високата степен за управление безопасността на храната е потвърдена със сертификати,

които може да видите по-долу:

ISO 22000:2005 No.00182/0             FSSC 22000:2010 No.00007/0                 HACCP No.00212/0               IQNet

Накратко за FSSC стандарт, най-новият и понастоящем с най-висока степен забезопасност на храните. FSSC е стандарт , който е признат от страните в Глобалната инициативаза безопасност на храните – GFSI , е комбинация от два изключително трудни стандарта : 1) ISO22000:2005, който представлява система за управление безопасността на храните, чрез прилагането на принципите на HACCP ; 2) PAS 220:2008, който представлява предварително необходимите програми относно всички условия за безопасност, които компанията трябва да изпълни, за да може да произвежда здравословно безопасни продукти. Употребата на FSSC е показател, че компанията прилага всичките защитни системи преди и по време на производството и че продуктът , който е постоянно под тази система е напълно безопасен за употреба.FSSC стандарт е развит от фондацията за сертификати за безопасност на храните ( The Foundation for Food Safety Certification). FSSC съдържа пълна схема за сертифициране на система за безопасност на храните, която е основана на стандарт ISO 22000:2005 за управление и безопасност на храните и PAS 220:2008 публично достъпна спецификация за предварително нужни програми за безопасност на храните. Стандартът е признат от страните членки на GFSI ( The Global Food Safety Initiative) – фондация, която регулира критериите в стандартите за безопасност на храните, развива механизма за обмяна на информация и наблюдава цялата верига за доставка, за да може да защити потребителите.

Стандартите могат да бъдат сравнени с GFSI изискванията на www.globalfoodsafetyinitiative.com. ISO 22000 е нов международен всеобхватен стандарт за система на мениджмънт за здравословна безопасност на храните. Той определя набор от общи изисквания за здравословна безопасност на храните, които се отнасят за всички организации, във веригата на хранене. Стандартът има за цел да подобри здравословната безопасност на храните и в този смисъл да осигури защита на потребителите.ISO 22000 употребява общопризнати методи на мениджмънт за здравословна безопасност на храните, което е интерактивна комуникация по пътя на веригата на хранене, система за мениджмънт и контрол на риска за здравословна безопасна храна чрез PRP и HACCP планове.

ISO 22000 има 3 части : Изисквания за GMP или предварителни програми, изисквания за HACCAP , принципи на Codex Alimenta, изисквания за система за мениджмънт. PAS 220 е стандарт, който обхваща изискванията с предварително нужните програми необходими за да се подсигури здравословно качество на продуктите.