pastedGraphic.png

POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA

 

“SEDEF” je opredeljen da ostane lider u proizvodnji ratluka i žele bombona na teritoriji Srbije i proširi svoju delatnost na inostrana tržišta što će ostvariti kontinualnim poboljšavanjem učinka sistema upravljanja bezbednošću hrane i sistema upravljanja higijenom i HACCP konceptom,zasnovanom na zahtevima standarda   IFS Food kao i, ispunjavanjem zahteva, potreba i očekivanja kupaca i potrošača, stavljajući poseban akcenat na zdravstvenu ispravnost proizvoda. Zdravstveno ispravan proizvod će u pogledu kvaliteta, organoleptičkih i nutritivnih karakteristika, zadovoljiti ukus naših kupaca i potrošača.

Lidersku poziciju na tržištu Srbije u proizvodnji ratluka i žele bombona želimo da zadržimo i ojačavamo poštujući sledeće principe:

    • Stalno povećanje zadovoljstva kupaca i potrošača proizvodima “SEDEF” , što ćemo postići primenom, održavanjem i stalnim usavršavanjem sistema menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda 
    • Izgradnja i ojačavanje partnerskih odnosa sa isporučiocima kroz zajedničko rešavanje problema i razmena znanja i iskustava u cilju unapređenja kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga koje isporučuju
    • Održavanje organizacione kulture bezbednosti hrane kojom su uspostavljene zajedničke norme i vrednosti, kao i način na koji zaposleni rade zajedno (prenošenje vrednosti, znanja, informacija), poštujući pravila i propise u vezi bezbednosti hrane a kako bi bili spremni da u svakom trenutku odgovorimo na potrebe kupaca i zaposlenih. 
 • Uvažavanje individualnih vrednosti zaposlenih i sistematsko ulaganje u zaposlene:Svakom       zaposlenom će se omogućiti da se usavršava u svojoj struci i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i pokazanim rezultatima u radu. Razvijamo program obuke i timski rad koji su ključni za uspešno sprovođenje standarda i za postizanje izvrsnosti i konkurentnosti
 • Primena preventivnih metoda za obezbeđenje upravljanja higijenom i HACCP
    • Odgovornost prema životnoj sredini kroz poštovanje načela, zakona i propisa o očuvanju životne sredine, minimalizovanju otpada na najmanju meru i rizika za životnu sredinu u celini
    • Poštovanje kodeksa, zakona, propisa i standrada koji se odnose na proizvode i procese u celom lancu hrane uz aktivnu saradnju sa lokalnim vlastima i udruženjima
    • Praćenje i primena savremenih znanja i tehnologija u proizvodnji ratluka i žele bombona usmerenih na poboljšavanje procesa rada i osiguranje zdravstveno bezbednih proizvoda

Zadatak Rukovodstva je da planira i postavlja dostupne i merljive ciljeve u svim organizacionim delovima, da stalno kontrolišu dostignuto i postavljaju više zahteve.

Rukovodstvo će stalno preispitivati i unapređivati Politiku bezbednosti proizvoda kako bi razvoj i poslovanje bili u skladu sa najvišim zahtevima domaćih i međunarodnih standarda.

Svi zaposleni su obavezni da svoje aktivnosti sprovode u skladu sa standardom  IFS Food  i HACCP konceptom zasnovanom na specifikaciji zahteva Codex Alimentarius Commission i teže neprekidnom poboljšanju njihove efektivnosti, a u cilju dostizanja navoda Politike bezbednosti proizvoda. 

U Kragujevcu, 10.12.2020.                                                                    Direktor, Srđan Luković