Najviši stepen upravljanja bezbednošću hrane potvrđeni su certifikatima koje možete videti u nastavku:

U skladu sa Politikom naše kompanije, posvećeni smo ispunjavanju zahteva, potreba i očekivanja kupaca i potrošača, sa akcentom na obezbeđivanju zdravstvene ispravnosti proizvoda. Zato godinama radimo po savremenim standardima kvaliteta i bezbednosti hrane, a implementacijom novih i zahtevnijih standarda, podižemo kvalitet i bezbednost svojih proizvoda. Radimo po standardima IFS Food i ISO 22000, ali je naš sistem postepeno usavršavan:

2008.godine je uveden HACCP sistem – sistem kojim se analiziraju opasnosti po bezbednost hrane a zatim se i upravlja njima, ali se fokus stavlja i na dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu.

2011.godine se ide korak dalje i uvode se standardi:

  • ISO 22000 –  standard koji određuje zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane.Standard se sastoji iz tri dela:  

1) Zahtevi za GMP ili prethodno potrebnim programima

             2) Zahtevi za HACCP principima

3) Zahtevi za sitemom menadžmenta

Standard integriše principe sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i korake primene koje je razvila Komisija za Codex Alimentarius. Pomoću zahteva koji se mogu proveravati,  on objedinjuje HACCP plan i prethodno potrebne programe (PRP)

  • FSSC 22000 šema sertifikacije za bezbednost  hrane/ sistem upravljanja kvalitetom koja se sastoji od tri komponente:

1) ISO22000 (interaktivna komunikacija, sistem upravljanja, kontrola procesa, HACCP principi, preduslovni programi)

2)PRP -prethodno potrebni programi (ISO/TS 22002-1/BSI PAS )

3)FSSC22000 specifični zahtevi – kako bi se osigurala konzistencija, integritet i obezbedilo upravljanje putem šeme

Ovim je omogućena stroga kontrola svih proizvodnih procesa kompanije.

2018.god je uveden još strožiji standard upravljanja bezbednošću hrane: IFS Food, standard koji je razvijen od strane nemačkih i francuskih udruženja trgovinskih lanaca, preko koga trgovinski lanci u svakom trenutku imaju kontrolu nad proizvodima svojih robnih marki. IFS FOOD Standard  sadrži 250 zahteva koji su organizovani u 6 poglavlja:

1.Odgovornost rukovodstva,

2.Sistem upravljanja kvalitetom,

3.Upravljanje resursima,

4.Proces proizvodnje i

5.Merenja, analize i poboljšanja.

6.Odbrana hrane I spoljne inspekcije

Time je kompanija zaokružila svoju vodeću poziciju u proizvodnji ratluka i žele kocki na tržištu Srbije.